Müracaat

Yardımın Temel Koşulları

KKTC Devlet Hastanesinden sağlık rapora istinaden hastalık durumunun belirtilmesi. Ailesinin sağlık giderlerini karşılayamadığına dair , gelir belge beyanı istenmektedir.

Müracaat Esasları

Yardım müracaatlarında gerekli olan belgeler:
        (1) Hasta velisi tarafından verilmiş dilekçe,
        (2) Nüfus müdürlüğünden alınacak nüfus kayıt örneği,
        (3) Devlet hastanesinden alınacak sağlık kurul raporu
        (4) Öz gereksinimlerini yerine getiremeyen, bu nedenle bakım ve yardıma muhtaç olan çocuklara yapılacak bakım ve öğrenim yardımı için, sağlık kurulu raporu.

Yardım Çeşitleri

Vakıf Mütevelli Heyeti, yardıma muhtacın durumuna göre: 

1. Sağlık Yardımı:
        a) Sağlık kurumlarınca ayaktan muayeneleri sonucunda düzenlenen reçete bedelleri,
        b) Sağlık kurumlarınca düzenlenen gözlük reçete bedelleri, 
        c) Sağlık Kurulu Raporu'na bağlı el, ayak... vb. protez ve işitme cihazı bedelleri, 
        d) Mevzuat hükümlerine uygun diğer sağlık yardımları.

Bağış

1. Nakdi Yardım:
        a) Bir defaya mahsus nakdi yardım, 
        b) Aylık nakdi yardım.

2. Ayni Yardım:
a) Erzak, 
b) Yakacak, 
c) Giyecek.

3. Diğer Yardımlar